Copyright 2017 - ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး - မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)

 

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေနၾကသည့္ ေဒသသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈအေပၚ

မကဒတ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္။

 

၁။      အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုုင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေနၾကသည့္ ေဒသသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈ အေပၚ မကဒတ အေနျဖင့္ ေထာက္ခံသည္။

 

၂။      ယေန႔အေျခအေနအရ မႏၱေလးမွ ခ်ီတက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တို႔၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ၾကားသိရသည့္အတြက္ မကဒတ အေနျဖင့္  စိုးရိမ္ပူပန္ မိပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူငယ္ေက်ာင္းသားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုု အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၀န္းရံကာကြယ္ေပးၾကပါရန္ အထူး ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားလိုပါသည္။

 

၃။      တၿပဳိင္နက္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္း ၿဖဳိခြင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးမျပဳပဲ ေက်ာင္းသားထု၏လိုုလားခ်က္ႏွင့္  ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေပးရန္ကိုလည္း မကဒတအေနျဖင့္ တို္က္တြန္း ေတာင္း ဆိုလိုက္သည္။

 

ဗဟိုေကာ္မတီ

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး

ရက္စဲြ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္။

f t g