Copyright 2017 - ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး - မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ဒီကေန႔ မိုးေမာက္ တရားရံုးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ မကဒတ (ေျမာက္ပိုင္း)  ေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္မင္းေဌးကိုယ္တိုင္ စၿပီး ခုခံထြက္ခ်က္ စလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွ ဥကၠဌ ရဲေဘာ္သံခဲႏွင့္ ေနာက္ထပ္တာဝန္ရွိသူတဦး ၾသဂုတ္လ ၃ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၁၄ေန႔တို႔တြင္ ခုခံထြက္ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

မတရားအသင္းဆက္ သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇(၁)ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ခံေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္ တစ္တပ္ဦး (မကဒတ) ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ ကိုမင္းေဌးကို မုိးေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ စြဲခ်က္တင္သင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္၌ ဆက္လက္စစ္ေဆးပါမည္။ 

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ  ရက္ေန႕ တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုုကရက္တစ္တပ္ဦး (မကဒတဥကၠဌ ရဲေဘာ္သံခဲ၊ ဒုဥကၠဌ ရဲေဘာ္ မ်ိဳး၀င္းတို႕ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သည္ ေနျပည္ေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ေတြ႕ ဆံုခဲ့သည္။

ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔ ႏွင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး တို႔သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕Myanmar peace center ၌ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

f t g