Copyright 2017 - Custom text here

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ  ရက္ေန႕ တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုုကရက္တစ္တပ္ဦး (မကဒတဥကၠဌ ရဲေဘာ္သံခဲ၊ ဒုဥကၠဌ ရဲေဘာ္ မ်ိဳး၀င္းတို႕ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သည္ ေနျပည္ေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ေတြ႕ ဆံုခဲ့သည္။

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (မကဒတ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၌ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိတ္ေခၚ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) မွ လက္ခံခဲ့ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ အလြတ္သေဘာ (၃) ႀကိမ္၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး အလုပ္အဖြဲ႔ႏွင့္ (၂) ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း (၅) ႀကိမ္ ညိွႏႈိင္းျပင္ဆင္ခဲ့ၾကပါသည္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (မကဒတ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၌ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူၾကသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔ ႏွင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး တို႔သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕Myanmar peace center ၌ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

f t g