Copyright 2017 - ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး - မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)

ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု (၂၉)ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာ

  • မဆလ တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး ဒို႔အေရး၊
  • ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး ဒို႔အေရး၊
  • လူ႕အခြင့္အေရးရရွိေရး ဒို႔အေရး၊
  • ေက်ာင္းသားသမဂၢဖြဲ႔စည္းေရး ဒို႔အေရး စသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ၾကဴးရင့္ခဲ့ၾကသသည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုၾကီးကား ၂၉ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ေပၿပီ။

၂၉ ႏွစ္တာ ခရီးကား နဝတ၊ အနဖ မွသည္ ယေန႔တိုင္ ရုန္းကန္ၾကိဳးစားေနရသည့္ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ ဒီမိုကေရစီေရး၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသမိုင္းထဲတြင္ မိမတို႔ ျပည္သူတရပ္လံုး အသက္၊ ေသြး၊ ေခ်ြး၊ ဘဝမ်ား စေတးခဲ့ၾကၿပီး ပါဝင္ခဲ့ရသည္မွာ သမိုင္းမွတ္တိုင္တခုအျဖစ္ ဂဳစ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။

သို႔ေတာ္ ယေန႔ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနကား . . . .

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသကဲ့သို႔ တဖက္တြင္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးသပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အဓိပၸါယ္အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ျပည့္ဝသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေရးအတြက္ ရုန္းကန္ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနရဆဲျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရပါလိမ့္မည္။

ထို႔ျပင္ လူမ်ဳိးစံုတိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး ေန႔တဓူဝ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေျခခံ လူအခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ေတာင္းဆို ရုန္းကန္ ေနမႈေတြသည္လည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနတရပ္ကို ျပဆိုလွ်က္ရွိေနသည္။

သမိုင္းဘီးကား အနာဂတ္သို႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ေမာင္းႏွင္ေနဆဲပင္။

အတိတ္သမိုင္းကို ၿပီးၿပီးေျမာက္ေျမာက္ ေမ့ေဖ်ာက္ျပစ္လိုက္ရန္မဟုတ္ပါေခ်။ စနစ္ဆိုးတခု၏ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းကို ရွာေဖြရာ၌ သင္ခန္းစာယူတက္ပါလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေနာက္ထပ္ သင္ခန္းစာအမွားမ်ား တေၾကာ့မျပန္ေရးအတြက္ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္ ႏိုင္ငံတကာ၊ ေဒသတြင္း အေျခအေနမ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားရွိသကဲ့လို႔ပင္ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားကလည္း မလြဲမေသြ ေျပာင္းလဲရေပလိမ့္မည္။ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ရွင္သန္ရပ္တည္မႈအတြက္ စနစ္တခုလံုးေျပာင္းလဲမႈအား ေတာင္းဆိုေနေပသည္။

အထက္ပါအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ …..

၁။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

၂။ အင္တားစုအားလံုးပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေရးႏွင့္

၃။ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အာမခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္အပါအဝင္ အားလံုးလက္ခံႏိုင္သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ ေပၚထြန္းေရးသည္ ယေန႔ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတရပ္လံုးအတြက္ လက္ငင္းအဓိကက် လိုအပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ ၃ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုညႊန္းခ်င္သည္။

မိမိတို႔အားလံုး ၂၉ ႏွစ္တာကိုင္စြဲခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ုပ္ၿငိမ္းေရးဆိုသည့္ ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓါတ္ အဓြန္႔ရွည္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳရင္း ရဲေဘာ္တို႔ရဲ႕ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ၂၉ ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း သဝဏ္လႊာကို ေပးပို႔လိုက္ပါသည္။

 

ခ်စ္ခ်င္ေလးစားစြာျဖင့္

ရဲေဘာ္သံခဲ

ဥကၠဌ

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး - မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)

ရက္စြဲ။ ။၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္။

f t g