Copyright 2017 - Custom text here

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသာားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ႏွင့္ မကဒတ (ေျမာက္ပိုင္း) ေကာ္မတီဝင္

ရဲေဘာ္ မင္းေဌး ထိန္းသိမ္းခံထားရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

 

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ မကဒတ (ေျမာက္ပိုင္း)  ေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္မင္းေဌးသည္ မိမိတို႔ မကဒတ က ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးဆိုုင္ရာ အစည္းအေဝးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ မကဒတ(ေျမာက္ပိုင္း) ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ လိုင္ဇာသို႔အျပန္ ဗန္းေမာ္မွ လြယ္ဂ်ယ္သို႔အသြား စိန္လံု ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ စစ္ေဆး  ေမးျမန္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံေနရပါသည္။

၂။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ- ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မွ မကဒတ သို႔ ေပးပို႔သည့္စာတြင္ မကဒတ(ေျမာက္ပိုင္း) သည္ ေကအိုင္အို(KIO) လုပ္ေဆာင္လိုေသာကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္၊ ခရီးသြားလာရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သြားေရာက္မႈ မရွိျခင္း၊ မတရားအသင္းအျဖစ္ တရားဝင္သတ္မွွတ္ထားေသာ ေကအိုင္အို (KIO)ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၃။ မိမိတို႔ မကဒတ(ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွ စတင္ၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ထိုမွတဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၄။ မိမိတို႔ မကဒတ(ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) သည္ စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခ်ိန္မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္  ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမအသီးသီးတြင္ အေျချပဳေနထိုုင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ထိခိုက္ေစေသာ၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အထင္အျမင္ လြဲမွားေစႏိုင္ေသာ၊ ႏွစ္ဖက္ယံုၾကည္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာာ မည္သည့္လုပ္ရပ္ကိုမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါ။

၅။ မိမိတို႔ မကဒတ(ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) အေနျဖင့္ ရဲေဘာ္မင္းေဌး ထိန္းသိမ္းခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္ရသလို ရဲေဘာ္မ်ား၏ ခရီးသြားလာေရးလုံၿခဳံမႈကိုလည္း စိုးရိမ္မိပါသည္။

၆။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားလည္းေကာင္း၊ အစိုးရႏွွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား တည္ေဆာက္ေနေသာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရးအတြက္ ရွိေနေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ႏွစ္ဖက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းၿပီး ရဲေဘာ္ မင္းေဌးအား အျမန္ဆံုး ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

 

ဗဟိုေကာ္မတီ

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္။

ဆက္သြယ္ရန္-

၁။ ရဲေဘာ္ မ်ဳိးဝင္း ၀၉၄ ၂၀၃၃ ၀၄၅၃

၂။ ရဲေဘာ္ ဆလိုင္းေယာေအာင္ ၀၉၂ ၅၃၅၂ ၆၅၂၅

f t g