Copyright 2017 - ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး - မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)

 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)
ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ၂၇ ႏွစ္ေျမာက္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္


ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုၾကီးကား ၂၇ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ျပီ။
    သို႔ေသာ္ အေရးေတာ္ပံုၾကီးအတြင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လြတ္လပ္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းေရး စသည့္ အေျခခံ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ဆက္လက္ရုန္းကန္တိုက္ပြဲဝင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

    နဝတ၊ နအဖ (စစ္ေကာင္စီ)ဘဝ မွ စစ္တပ္ေနာက္ခံျပဳ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေက်ာရိုးေပၚမွ ေပၚထြက္လာသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ လြတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ ပံုစံ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ အတိုက္ခံ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕စည္းမ်ား၏ စည္းရံုးစုဖြဲ႕မႈ၊ တိုက္ပြဲဝင္မႈ ပံုစံမ်ား အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ဤ အခင္းအက်င္းေနာက္တြင္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚေနေသာ -

        - ေျမသိမ္း၊ လယ္သိမ္း ဆန္႔က်င္ေရး၊

        - အေျခခံ ေက်ာင္းသားထုအခြင့္ေရးႏွင့္ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိေရး၊

        - အေျခခံလစာ သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္ေရး ရရွိေရး၊

        - ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုျပင္ဆင္ေရး

        - တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရး-

    စသည့္ ရုန္းကန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အသိမွတ္ျပဳ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ဤ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္ အတည္းကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေျဖရွင္းႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

    ယေန႔ကာလ အၾကီးမားဆံုးစိမ္ေခၚမႈမွာ လက္ရွိ တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အေျခခံ ျပည္သူလူထုလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး အၾကပ္အတည္းမ်ားကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိသည့္အျပင္ တေန႔တျခား ပိုမိုဆိုးရြားလာေနသည္ကို ေၾကာင့္ၾက စိုးရိမ္ဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

    ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအား စစ္မွန္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုေနသည္။ လူထုအေထြေထြအၾကပ္တည္း ႀကီးမားလာေန သည္ကို လစ္လွ်ဴ႐ႈထားျခင္းျဖင့္ ႀကီးမားသည့္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈမ်ား မုခ်မေသြ ရင္ဆိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

    ျမန္မာျပည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈသမိုင္းကား ဆံုမွတ္တခုသို႔ ေရာက္ရွိ ေနၿပီျဖစ္သည္။ စစ္မွန္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ တန္းတူရည္တူ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာ ႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ဖန္တီးမည္လား သို႔မဟုတ္ အလံုးစံု ထိတ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းၾကမည့္ အေျခအေနကို တြန္းပို႔မည္လား ဆိုသည္ကို အထူးသတိျပဳၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုသည္။

    ေရြးခ်ယ္စရာလမ္း မ်ားမ်ားစားစားမရွိပါ။

    ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးက မိမိတို႔ခ်ီတက္ေလ်ွာက္လွမ္းခဲ့ရဖူးသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ျပဌာန္း ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ဤသမိုင္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို သံုးသပ္ဆင္ျခင္ရင္း ယေန႔ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လြားရမည့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္း အက်င္းမ်ားကို အဖက္ဖက္မွျပင္ဆင္ကာ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္အေရာက္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းတိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မုခ် က်ဆံုးရမည္။

ဗဟိုေကာ္မတီ
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)
ရက္စြဲ။ ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္။

f t g