Copyright 2017 - ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး - မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)

 

၈ ေလးလံုးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး ၂၆ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္း လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူေက်ာင္းသားအေပါင္းမဆလတပါတီအာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ တြန္းလွန္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ၈ ေလးလံုးဒီမိုကေရစီလူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ကားယေန႔အခါသမယတြင္ ၂၆ ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဤလူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးအတြင္းသူရဲေကာင္းပီသစြာက်ဆံုးသြားခဲ့ၾကသည္ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူတို႔အားလည္းမကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) မွ မေမ့မေလ်ာ့ ဦးညႊတ္ အေလးျပဳအပ္ပါသည္။

ယေန႔ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအပိုင္းအျခားဟု ေျပာဆိုေနသည့္အတိုင္း ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားသည္လည္း ရွဳပ္ေထြးေနဆဲျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမွဳမ်ားမွာလည္းတုန္႔ေႏွးေလးဖင့္ေနသည္ကိုေတြ ့ျမင္ရေပသည္။

အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဖဲြ ့စည္း ပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ PR ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္တည္ ေနမွဳ မ်ား၊ မီဒီယာဥပေဒႏွင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာမ်ားစသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားကို လက္ရွိအာဏာရအစုိးရအေနျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာရပ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ အတြင္းအျပင္ ဟန္ခ်က္ညီ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ တစ္ဆို႔ေနသည့္ အေျခအေန မ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟုမကဒတမွ ရွုျမင္သံုးသပ္မိသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုႀကီး၏ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္၊ အမ်ဳိးသားတန္း တူေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသစ္တည္ေဆာက္ေရးစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး ေပါင္းစံုျပည္သူတို႔မွ အားထုတ္ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနသကဲ့သို႔ ဒီမိုုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား အေန ျဖင့္လည္း ဒီမိုကေရစီေရးအေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားရရွိေရးအတြက္ အရွိန္ျမွင့္ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရန္ လည္းအေရးႀကီးေပသည္။ ဤ အခ်င္းအရာ ၂ ခုမွာလည္းတဆက္တစပ္တည္းျဖစ္သကဲ့သို႔ ေခါင္းႏွင့္ ပန္းအသြင္လကၡဏာေဆာင္ပါသည္။

ယေန႔ကာလ၏ အျမင့္မားဆံုးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ ေတာ္သစ္ ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔အတြက္ စနစ္ဆိုးတစ္ခုအား တြန္းလွန္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ခဲ့ သည့္ ၈ ေလးလံုးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုစိ္တ္ဓာတ္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုံ ျပည္သူတို႔ႏွင့္အတူ ေသြးစည္း ညီညြတ္စြာအားထုတ္ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းႏွဳိးေဆာ္ရင္း ၈ ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၂၆ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ ေၾကျငာခ်က္ကိုထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

၈ ေလးလံုးဒီမိုကေရစီသူရဲေကာင္းစိတ္ဓာတ္ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။

ဗဟုိေကာ္မတီ

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦၤး

(ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)

ေန႔စဲြ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္။

f t g